AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

UL. ZACHODNIA 54/56 90-403 DŹ
Gmina Łódź-Śródmieście
Województwo łódzkie
Powiat m. Łódź
Dyrektor
E-mail SEKRETARIAT@AOIA.PL
Strona WWW
Tel. 042-6334368
Fax