Platforma kultury i inne programy NCK

Dom Kultury+

Platforma Kultury to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej – pierwszy portal w polskim internecie będący kompendium wiedzy o sektorze kultury, edukacji kulturalnej i animacji kultury. Portal powstał z myślą o twórcach, animatorach i odbiorcach. W jednym miejscu skupia on wszystko to, co kluczowe dla promocji, rozwoju i uczestnictwa w kulturze – nie tylko umożliwia wymianę idei, doświadczeń i inspiracji, ale jest też źródłem wiedzy i przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych w Polsce.

Platforma kultury to:

Giełda Projektów – prezentacja ciekawych oraz modelowych projektów z całej Polski, które pokazują, jak można wykorzystywać działalność kulturalną aby aktywizować społeczności.

Baza Wiedzy – zbiór ważnych publikacji, zasobów internetowych oraz informacji o instytucjach, dzięki którym można dowiedzieć się jak działać, skąd czerpać fundusze oraz inspiracje.

Inicjatywy – zbiór artykułów oraz informacji o długofalowych inicjatywach rządowych i pozarządowych, programach edukacyjnych, konkursach, dobrych metodach i praktykach z Polski.

Platforma Wymiany – forum dyskusyjne połączone z ogłoszeniami.

Kalendarium - baza bieżących wydarzeń kulturalnych z całej Polski.

 

Każdy zarejestrowany użytkownik Platformy Kultury ma możliwość:

  • dodawania informacji o realizowanych projektach z dziedziny edukacji kulturalnej do Giełdy Projektów,
  • współtworzenia sieć instytucji dodając opis swojej organizacji do Bazy Wiedzy,
  • promować wydarzenia kulturalne i edukacyjne w Kalendarium Wydarzeń.


Platforma Kultury to także portal będący obszerną bazą aktualnościdotyczących programów Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inicjatyw partnerskich, sieci partnerów lokalnych, działań poszczególnych instytucji kultury.