Narodowy Instytut Audiowizualny

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj
Instytucja kultury, której zadaniem jest rejestrowanie najbardziej wartościowych wydarzeń polskiej kultury, digitalizacja oraz koordynowanie programu zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Oprócz rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury i działalności wydawniczej (Polska Szkoła Dokumentu, Polski Szekspir Współczesny, Antologie Animacji, internetowe pismo kulturalne www.dwutygodnik.com), misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów (portal www.nina.gov.pl, umożliwiający dostęp do zgromadzonych materiałów). Instytut prowadzi również działalność edukacyjną (Filmoteka Szkolna, serwis kulturalny dla najmłodszych) oraz jest realizatorem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 3 „Digitalizacja materiałów archiwalnych” oraz Priorytet 4 „Digitalizacja materiałów audiowizualnych”. Program ten wspiera przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.