Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj
Celem działalności badawczej Muzeum jest stymulowanie debaty i syntetycznych oraz interdyscyplinarnych badań nad dziejami Polski. Oznacza to organizację konferencji i seminariów naukowych, dotyczących kluczowych zagadnień historii Polski, reedycję klasycznych prac historycznych i publikacje źródłowe, publikacje nowych tekstów najznamienitszych polskich historyków, wreszcie – inicjowanie projektów badawczych, realizowanych w porozumieniu z instytutami naukowymi i uniwersytetami.Muzeum realizuje intensywny program współpracy zagranicznej – w tym podróże studyjne – i jest współorganizatorem I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Ponadto oferuje program stypendialny dla młodych naukowców z zagranicy, badających historię Polski.