Międzynarodowe Centrum Kultury

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Instytucja kultury, której głównym zadaniem jest komunikacja międzykulturowa, tworzenie wspólnej Europy ponad podziałami: państwowymi, ideologicznymi, religijnymi.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest instytucją badawczą, ekspercką, prowadzi działalność wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą. Poza wieloma projektami z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturalnego Europy Środkowo – Wschodniej, MCK prowadzi także szkoły letnie, studia podyplomowe, konferencje, a także koordynuje projekt eurośródziemnomorskiej współpracy w dziedzinie kultury – polską sieć Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindt.