Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Data publikacji: 22.12.2010
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury, wydany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Książka zawiera opis 10 metod możliwych do zastosowania przez domy kultury w celu diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności. Uwzględniają one specyfikę pracy placówek kulturalnych oraz możliwości i kompetencje personelu. W pracę nad metodami zaangażowani byli badacze społeczni, socjologowie i animatorzy kultury oraz instruktorzy i uczestnicy zajęć domów kultury. Wszystkie metody zostały przetestowane w trzech wybranych domach kultury.

Z pewnością domy kultury dużo wiedzą o swoich społecznościach. Ich pracownicy mają  częsty kontakt z ludźmi, co więcej często sami są mieszkańcami miejscowości, mają tu rodziny, znajomych, sąsiadów, z którymi się spotykają i rozmawiają. dobrze jest jednak
zdawać sobie sprawę, że mimo to nie wiemy wszystkiego, zawsze istnieją jakieś białe plamy. I są to obszary, które warto poznać.

Ze Wstępu