Laboratorium zmiany. Zoom na Domy Kultury

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt Laboratorium Zmiany jest odpowiedzią na pytanie jakie praktyczne konsekwencje ma wiedza, którą przyniosło badanie  "Zoom na  domy kultury". Opisuje doświadczenia, które zostały zebrane podczas pracy z domami kultury.

Publikacja Laboratorium zmiany prezentuje doświadczenia i dobre praktyki zebrane podczas pracy animatorów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę z dwoma organizacjami kultury: Klub Kultury Falenica oraz Żuromińskie Centrum Kultury. Jest to "historia pewnego projektu, poprzeplatana naszymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. (...) od krótkiego opisu miejsc, w których zrealizowaliśmy LABORATORIUM (...) do opisu przebiegu warsztatów. (...). Książeczkę zamykają opinie o projekcie oraz wynikające z naszych obserwacji rekomendacje. (...) Korzystanie z przedstawionych pomysłów wymaga za każdym razem ich twórczej adaptacji do konkretnych warunków."

(ze wstępu)