Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Poradnik stanowi praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów i dylematów związanych z budowaniem partnerstwa lokalnego.

Poradnik powstał na bazie doświadczeń pilotażowego programu "Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności", którego realizatorem była Akademia Rozwoju Filantropii. W ramach tego programu zrealizowano projekty i kampanie propagujące budowanie dobra wspólnego. Udział w działaniach opisanych w poradniku wzięły lokalne partnerstwa, utworzone z rozmaitych organizacji i instytucji. Wstęp do poradnika jest zarazem wprowadzeniem do idei dobra wspólnego i trudności związanych z jego wytwarzaniem. Publikacja pokazuje, co warto wiedzieć o środowisku lokalnym, jak zrozumieć jego potrzeby i w jaki sposób ukierunkować działanie by osiągnąć zamierzony cel. Druga część książki poświęcona jest opisowi nowej strategii animacji bazującej na idei dobra wspólnego. Znajdują się w niej także wskazówki przydatne w tworzeniu partnerstwa wraz z opisem roli lidera w budowaniu wspólnego dobra.

Publikacja dostępna dzięki uprzejmości Akademii Rozwoju Filantropii.