Zapytania ofertowe

Zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.
Formularz wyszukiwania w ramach: Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Wyników: 109
Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa fotograficzna spotkania operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w Radziejowicach

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna spotkania operatorów programu Bardzo Młoda Kultura 2019-21.

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa fotograficzna dwóch wydarzeń (szkolenie i wystawa)

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną szkolenia „Koordynator dostępności. Obowiązki i Zadania” oraz wernisaż wystawy...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przeprowadzenie merytorycznych elementów warsztatów – Zaproś nas do siebie!

W związku z realizacją programu „Zaproś nas do siebie!”, Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na...

Biuletyn Informacji Publicznej
Redakcja i korekta skryptów szkoleniowych

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o wycenę na redakcję i korektę...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Wizerunek instytucji kultury w mediach”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury, Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Fundusze na kulturę. Szkolenie na start”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury, Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie...

Biuletyn Informacji Publicznej
Ilustracje na potrzeby kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na ilustrowanie ciekawostek o języku polskim na potrzeby kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie zespołem w instytucji kultury: umiejętności liderskie”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na: Przygotowanie i przeprowadzenie...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Wystąpienia publiczne. Przygotowanie prelegentów Ogólnopolskiej Giełdy Projektów”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na: Przygotowanie i przeprowadzenie...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Docenić kulturę. Rzecznictwo instytucji kultury”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na: Przygotowanie i przeprowadzenie...

Biuletyn Informacji Publicznej
Skład i łamanie skryptów szkoleniowych i zaświadczeń

Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o wycenę: Skład i łamanie (przygotowanie wersji elektronicznej i do druku) materiałów...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie projektami”

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na: Przygotowanie i przeprowadzenie...