Zamówienia publiczne

BIP
Druk książ­ki „Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy in­ter­dy­scy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​33-​0
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy in­ter­dy­scy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​33-​0

VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?
Biuletyn Informacji Publicznej

VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?

Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej...

V. Czy Polacy są kreatywni?
Biuletyn Informacji Publicznej

V. Czy Polacy są kreatywni?

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników...

IV. Prze­strze­nie kre­atyw­ne
Biuletyn Informacji Publicznej

IV. Prze­strze­nie kre­atyw­ne

Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się...

III. Czy Polsce potrzebna jest przemysłowa polityka kulturalna?
Biuletyn Informacji Publicznej

III. Czy Polsce potrzebna jest przemysłowa polityka kulturalna?

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i  przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i  podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może...

II. Ewolucja czy rewolucja? Instytucje Kultury w dobie You Tube i Naszej Klasy
Biuletyn Informacji Publicznej

II. Ewolucja czy rewolucja? Instytucje Kultury w dobie You Tube i Naszej Klasy

Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań kulturalnych w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe,...

I. Muzea i (czy) stadiony? O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną
Biuletyn Informacji Publicznej

I. Muzea i (czy) stadiony? O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną

30 marca 2010 r. w Auli A Collegium Civitas zainaugurowaliśmy cykl seminariów "Kultura i Rozwój". Tematem pierwszego spotkania była sztuka współczesna, jej wpływ na...