Zamówienia publiczne

BIP
Kongres Kultury w województwie śląskim (23 - 25 września)
Biuletyn Informacji Publicznej

Kongres Kultury w województwie śląskim (23 - 25 września)

...

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. II edycja (kontynuacja projektu z 2009 r.)
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. II edycja (kontynuacja projektu z 2009 r.)

Jednym z celów projektu Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola 2. edycja jest popularyzacja idei wprowadzenia działań artystycznych i kulturalnych w...

DNA miasta 2010 - badania polityki kulturalnej miast
Biuletyn Informacji Publicznej

DNA miasta 2010 - badania polityki kulturalnej miast

...

”Codzienność kultury, kultura codzienności”
Biuletyn Informacji Publicznej

”Codzienność kultury, kultura codzienności”

...

Badanie społeczno - ekonomicznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region
Biuletyn Informacji Publicznej

Badanie społeczno - ekonomicznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu - czy te przedsięwzięcia kulturalne wpływają na...

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”
Biuletyn Informacji Publicznej

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Badanie miało charakter ogólnopolski – objęto nim regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych...

Badania elit - ”Diagnoza kultury Szczecina”
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania elit - ”Diagnoza kultury Szczecina”

Raport Dwie strony arrasu i Willa Lentza: środowiskowe sposoby postrzegania obszaru kultury w Szczecinie to projekt badawczy, którego celem było opisanie (lub zrekonstruowanie)...

Analiza naukowa nt.: ”Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu”
Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza naukowa nt.: ”Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu”

Przemysły kultury oraz tzw. działalność nieprodukcyjna (rozumiana jako sztuki performatywne, plastyczne - z wyłączeniem filmu - i instytucje kultury) - składają się na pojęcie sektora...

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze

Młodzi i Media to projekt badawczy o roli nowych mediów w życiu młodych ludzi

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN