Zamówienia publiczne

BIP
Kompleksowa obsługa transportowa spotkań organizowanychw ramach IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata
Biuletyn Informacji Publicznej

Kompleksowa obsługa transportowa spotkań organizowanychw ramach IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata

Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767
Biuletyn Informacji Publicznej

Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767

Wyniki
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki

Dostępna jest już pełna lista wyników tegorocznego programu Obserwatorium Kultury.

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury

Celem badania było dokonanie diagnozy zasobów ludzkich wielkopolskiego sektora obywatelskiego w segmencie kultury.

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja
Biuletyn Informacji Publicznej

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja

Temat 9 Sympozjum brzmiał: KOMIKS W SZPONACH MIERNOTY. Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw...

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów
Biuletyn Informacji Publicznej

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów

Stworzenie bazy materiałów dydaktycznych wpisuje się w projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Obecnie jest...

”Ex Ante Kultura”
Biuletyn Informacji Publicznej

”Ex Ante Kultura”

Celem projektu było zwiększenie możliwości prognozowania działań kulturalnych poprzez zdiagnozowanie aktywności mieszkańców Trójmiasta w  kontekście uczestnictwa w kulturze i...

Kształcenie w dziedzinie animacji kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Kształcenie w dziedzinie animacji kultury

Stworzona w ramach projektu specjalizacja `animacja kultury` powstała w Instytucie Kultury Polskiej.    

”Gość niepełnosprawny w Muzeum” - szkolenie
Biuletyn Informacji Publicznej

”Gość niepełnosprawny w Muzeum” - szkolenie

W dniach 23-24 kwietnia 2009 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zorganizowało pierwsze ogólnopolskie szkolenie dla muzealników poświęcone w całości zagadnieniom związanym z...

Seminaria z języka kaszubskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

Seminaria z języka kaszubskiego

Projekt zakładał przygotowanie 16  spotkań (10 seminariów, 2 wykładów i 4 objazdów terenowych po Kaszubach) poświęconych genezie, zachowaniu i rozwojowi języka...

Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce. Konferencja.
Biuletyn Informacji Publicznej

Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce. Konferencja.

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: co dalej z kulturą jidysz w Polsce.