Zamówienia publiczne

Formularz wyszukiwania w ramach: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Druk dwóch książek z serii „Wojny Kulturowe…” z nadanym numerem ISBN (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk „Polish Culture Yearbook 2019" z nadanym numerem ISSN (obecnie CN 4902)

Biuletyn Informacji Publicznej
Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk materiałów promocyjnych związanych z Kulturą Dostępną w Kinach

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa gadżetów NCK

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym, tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Współorganizacja IV Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk czterech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” z nadanym numerem ISSN

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby NCK

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby NCK w 2020 roku

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2020