Zamówienia publiczne

Formularz wyszukiwania w ramach: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii promującej Kordegardę. Galerię Narodowego Centrum Kultury i ofertę wydawniczą NCK

Biuletyn Informacji Publicznej
Opracowanie i wdrożenie repozytorium zasobów cyfrowych NCK wraz ze wsparciem technicznym i pracami rozwojowymi podczas wdrożenia

Biuletyn Informacji Publicznej
Przeprowadzenie prac rozwojowych nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie koncertu w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk katalogu wydawniczego 2020 (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk publikacji pt. „Mit i znaczenie” z serii „Myśl o kulturze” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa powerbanków Festiwalu Wschód Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa notesów festiwali Eufonie i Wschód Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności”

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa materiałów promocyjnych (magnesy) akcji Narodowe Czytanie 2020

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk publikacji pt. „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” z serii „Jubileusze” (CN 4901)