Wykonanie koncertu w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

Data publikacji: 06.10.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 02.10.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie koncertu w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

 

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie wykonania koncertu przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 19.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 26.11.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.10.2020 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz