Wydanie płyty „Pieśni współczesne” w wykonaniu Miuosha i Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Data publikacji: 07.05.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DZP.261.14.2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019)  oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów.

Data wszczęcia postępowania: 05.05.2021 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: realizacja projektu artystycznego, tj. wydanie płyty „Pieśni współczesne” w wykonaniu Miuosha i Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z realizacją projektu artystycznego, tj. wydaniem płyty „Pieśni współczesne” w wykonaniu Miuosha i Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, w ramach którego powstaną nagrania studyjne ZPiT Śląsk, oprawa graficzna płyty oraz wideoklip do utworu „Wszystko”.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.05.2021

                                                                                                                     Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                                                             dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.