Współorganizacja IV Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej

Data publikacji: 02.03.2020
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej w związku z organizacją festiwalu

 

Data wszczęcia postępowania: 26.02.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Współorganizacja IV Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej

 

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie produkcji czterech koncertów, oświetlenia, nagłośnienia, sceny, zapewnienie udziału artystów i dyrektora artystycznego IV Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21-22.03.2020

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.03.2020

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW