VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?

Data publikacji: 22.06.2010
4 minuty

Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej część powinna być uspołeczniona i współzarządzana w modelu obywatelskiej partycypacji? Jakie obszary kultury powinny mieć status dóbr publicznych i co taki status oznacza w dobie nowych mediów komunikacji społecznej, rewolucjonizujących praktyki uczestnictwa w kulturze?

„Tragedy of the Commons”, esej autorstwa Garretta Hardina z 1968 r. należy do najczęściej cytowanych artykułów w naukach społecznych i ekonomicznych. Amerykański autor zwraca w nim uwagę, że rozum ludzki staje bezradny wobec problemu zarządzania dobrami kolektywnymi, takimi jak wspólnotowe pastwiska (historyczne commons), łowiska czy systemy irygacyjne. Zwykła ludzka racjonalność nakazuje bowiem użytkownikom brać z tych wspólnych zasobów jak najwięcej, maksymalizując jednostkowy profit, co jednak prowadzić musi, jak w greckiej tragedii, to zagłady grabionego zasobu.

W ciągu dekad, jakie upłynęły od powstania tego tekstu refleksja nad dobrami publicznymi rozwinęła się, znajdując także zastosowanie podczas dyskusji o zasobach niematerialnych, jak wiedza i kultura. Ukoronowaniem tych nowych nurtów myśli stała się ubiegłoroczna nagroda Nobla z ekonomii dla Elinor Ostrom.

Wiemy dziś, że nie jesteśmy skazani na tragedię. To jedna z możliwych opcji podczas zarządzania zasobami wspólnymi, czego dowiodła katastrofa systemu gospodarczego realnego socjalizmu. Wiemy już również, że współcześnie jednym z najważniejszych zasobów rozwojowych jest kultura. To zasób wielowymiarowy, oddziałujący na potencjał rozwojowy jednostek i społeczeństwa w sposób bardzo złożony:

- kultura jest przestrzenią kodów i symboli, w jakich zanurzona jest społeczna komunikacja od której zależy zdolność do współdziałania;

- kultura jest przestrzenią norm, wartości i praktyk stanowiących zasób wypracowanych społecznie sposobów działania, które mogą, w zależności od aktualnego kontekstu sprzyjać lub przeszkadzać w rozwoju;

- kultura jest przestrzenią realizacji ludzkiej potrzeby tworzenia;

- kultura jest materialnym i niematerialnym dziedzictwem będącym nośnikiem społecznej pamięci;

- kultura jest źródłem zasilającym bezpośrednio gospodarkę (przemysły kultury i przemysły kreatywne).

 

Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej część powinna być uspołeczniona i współzarządzana w modelu obywatelskiej partycypacji? Jakie obszary kultury powinny mieć status dóbr publicznych i co taki status oznacza w dobie nowych mediów komunikacji społecznej, rewolucjonizujących praktyki uczestnictwa w kulturze?

To tylko niektóre z pytań, na które szukaliśmy odpowiedzi podczas VI Seminarium „Kultura i rozwój”, które podsumuje pierwszy semestr spotkań. Do dyskusji wprowadzili:

 

1. Minister Bogdan Zdrojewski, MKiDN;

2. Profesor Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

3. Dr Natalia Letki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu European Research Council realizuje projekt badawczy „Dobra publiczne w prywatnych oczach”.

 

 

Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik „Polityka”