Usługa realizacji koncertu „Gramy dla Białorusi” w Filharmonii Narodowej w dniu 25 marca 2021 r.

Data publikacji: 23.03.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertu

Data wszczęcia postępowania: 19.03.2021 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa realizacji koncertu „Gramy dla Białorusi” w Filharmonii Narodowej w dniu 25 marca 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie udziału artystów – chór i zespół, zapewnienie charakteryzacji, realizacja dźwięku, organizacja prób, zapewnienie zaplecza technicznego, w tym zapewnienie, transport instrumentów i inne.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 26.03.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.03.2021

 

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                   Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                                               dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.