Świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym, tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2020 r.

Data publikacji: 12.03.2020
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertów.

Data wszczęcia postępowania: 11.03.2020 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym,
tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym,
tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, w tym: opracowanie szczegółowej koncepcji artystycznej koncertu, przygotowanie scenariusza oraz reżyseria, zapewnienie występów artystów, zapewnienie prowadzącego koncert, przygotowanie i realizacja oświetlenia, realizacja multimediów.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 26.06.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.03.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW