świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym, tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie

Data publikacji: 16.05.2019
Autor: bserwatka
3 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 16.05.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym, tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, w dniu 21 czerwca 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym, tj. Koncertem Głównym podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, w dniu 21 czerwca 2019 r., w tym: zapewnienie udziału artystów i wykonania przez nich występu artystycznego, wykonanie projektu scenografii, przygotowanie materiałów video na potrzeby Koncertu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 22.06.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.05.2019 r.

 

Edward Chudzik

 

  Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury