Realizacja projektu pn. „V Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej”

Data publikacji: 29.04.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej   na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019)  oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów.

Data wszczęcia postępowania: 26.04.2021 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: realizacja projektu pn. „V Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej”

Opis przedmiotu zamówienia: : Kompleksowa organizacja Festiwalu - 4 koncerty w Klubie Stodoła w dniach 19-20.06.2021, w tym zapewnienie: udziału artystów, miejsca realizacji Festiwalu, obsługi wideo/stream, promocji Festiwalu, ZAiKS, scenariusza, informacji prasowej i obsługi rzecznika, produkcji Festiwalu oraz  udziału zapewnienie udziału dyrektora artystycznego.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 20.06.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.04.2021

                                                                                                                              Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

                                                                 dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz