Realizacja muralu „Listy do współczesnych”.

Data publikacji: 31.03.2021
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonejna podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019)  oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z edukacją kulturalną.

 

Data wszczęcia postępowania: 31.03.2021 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: realizacja muralu „Listy do współczesnych”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie projektu muralu w oparciu o autorski pomysł upamiętnienia tegorocznych, ustanowionych przez Sejm RP patronów 2021 r. (S. Lema, T. Różewicza, C. K. Norwida) oraz G. Zapolskiej oraz jego wykonanie.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.03.2021

                                                                                                                               Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.