Produkcja 8 koncertów odbywających się w ramach cyklu „Port Kultury”

Data publikacji: 15.04.2021
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonejna podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019)  oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów.

Data wszczęcia postępowania: 15.04.2021 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: produkcja 8 koncertów odbywających się w ramach cyklu „Port Kultury”.

Opis przedmiotu zamówienia: : produkcja 8 koncertów odbywających się w ramach cyklu „Port Kultury”, w tym m.in. reżyseria i realizacja wizji, zapewnienie scenografii, streamingu koncertów i wywiadów wraz z postprodukcją, nagłośnienia i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 26.06.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.04.2021

 

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.