Koncert Główny Wschodu Kultury – Europejskiego Stadionu Kultury

09.04.2018
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu oraz produkcji audiowizualnych.

Data wszczęcia postępowania: 06.04.2018 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Koncert Główny Wschodu Kultury – Europejskiego Stadionu Kultury.

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja i organizacja wydarzenia artystycznego, tj. Koncertu Głównego podczas Wschodu Kultury – Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie w dniu 22 czerwca 2018 r. oraz realizacja materiału filmowego z Koncertu Głównego.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  22.06.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.04.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk