Koncert Główny podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie

Data publikacji: 09.03.2021
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 2 z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertu

 

Data wszczęcia postępowania: 03.03.2021 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Koncert Główny podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie

 

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z wydarzeniem artystycznym: Koncert Główny podczas Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, w tym: zapewnienie udziału artystów, przygotowanie scenografii, przygotowanie koncepcji i scenariusza

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25.06.2021 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.03.2021

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.