Kompleksowa produkcja i wystawienie spektaklu teatralnego pt. "Życie przecięte", którego premiera odbędzie się 8 marca 2018 roku.

19.02.2018
Autor: atobiasz
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją  spektakli teatralnych.

 

Data wszczęcia postępowania: 19.02.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa produkcja i wystawienie spektaklu teatralnego pt. „ Życie przecięte”, którego premiera odbędzie się 8 marca 2018 roku.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa produkcja i wystawienie spektaklu teatralnego pt. „ Życie przecięte”, którego premiera odbędzie się 8 marca 2018 roku.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.06.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.02.2018 r.

 

Edward Chudzik

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury