Kompleksowa organizacja Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie

Data publikacji: 17.05.2019
Autor: bserwatka
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

Data wszczęcia postępowania: 16.05.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, w dniach 27 - 30 czerwca 2019 r. w Lublinie.


Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, w dniach 27-30 czerwca 2019 r. w Lublinie, w tym: zapewnienie udziału artystów i twórców oraz wykonania przez nich ustalonego programu artystycznego, przygotowanie zaplecza techniczno – logistycznego wraz z obsługą Festiwalu, tj. wszelkiej infrastruktury niezbędnej do realizacji wydarzeń.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 27- 30.06.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.05.2019 r.

                                                                                    

Edward Chudzik

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury