Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast

Data publikacji: 07.02.2012
2 minuty

Celem badania była ewaluacja oddziaływania inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację celów Narodowej Strategii Kultury oraz na atrakcyjność polskich miast. Wyniki obejmują zarówno analizy ilościowe oparte na danych pochodzących z GUS i  baz danych projektów unijnych, jak i analizy jakościowe oparte na badaniach jakościowych przeprowadzonych w pięciu polskich miastach – Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (łącznie 48 wywiadów).

Badanie obejmuje dwa okresy programowania – 2004-2006 oraz 2007-13. W zakres całości badania wchodzą wszystkie większe miasta Polski. Szczegółowej analizie poddanych zostaje pięć studiów przypadku – Warszawa, Łódź, Wrocław, Szczecin i Olsztyn.

Przedmiotem badania jest wpływ inwestycji w infrastrukturę kultury na rozwój miast. Są to często sztandarowe inwestycje, takie jak budowa teatrów, muzeów i filharmonii, jak i mniejsze projekty. Wszystkie, zarówno bardziej, jak i mniej widoczne, grają one znaczącą rolę w planach rozwoju miast. Są one z nich dumne, włączając je do swoich kampanii wizerunkowych.

Oprócz znaczącego poszerzenia oferty kulturalnej i jej jakości, mają one również pośredni wpływ na rozwój całego miasta.
Stymulują powstawanie nowych lokalnych centrów życia kulturalnego i społecznego, powstają wokół nich kawiarnie, galerie, miejsca spotkań.

To badanie miało na celu uchwycenie powyższych procesów i opisanie ich. Wyniki badań przedstawiają wybrane studia przypadku w kontekście polityki przestrzennej i rozwojowej badanych ośrodków, ich strategii na najbliższe lata, oraz celów. W celu pogłębienia spójności projektu w badaniu wykorzystano zarówno analizy ilościowe, jak i jakościowe.