Druk publikacji „Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej” z nadanym numerem ISBN