Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data publikacji: 16.04.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej w związku z organizacją widowiska.

 

Data wszczęcia postępowania: 16.04.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym: przygotowanie scenariusza wydarzenia, opracowanie koncepcji scenografii – montaż, demontaż; aranżacja przestrzeni, zapewnienie oświetlenia, reżyserii, udziału artystów, prowadzącego, obsługi wydarzenia i artystów, w tym zapewnienie cateringu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 05.06.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.04.2020

                                                                             

Zastępca Dyrektora

                              Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk