Kompleksowa realizacja i nadzór nad przebiegiem koncertu pt. „Symfonia europejska”, który odbędzie się 1 maja 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie

Data publikacji: 19.04.2019
Autor: awoznicka
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 18.04.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa realizacja i nadzór nad przebiegiem koncertu pt. „Symfonia europejska”, który odbędzie się 1 maja 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa realizacja i nadzór nad przebiegiem koncertu pt. „Symfonia europejska”, który odbędzie się 1 maja 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, w tym: zapewnienie udziału chóru, scenografia, realizacja dźwięku, zapewnienie instrumentów oraz niezbędnej obsługi.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 02.05.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.04.2019 r.

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                         Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                  dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW