Specjalista ds. szkoleń i profesjonalizacji

Data publikacji: 18.06.2020
2 minuty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach humanistycznych, społecznych lub artystycznych;
 • min. dwuletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury (centra, ośrodki i domy kultury);
 • doświadczenie w organizacji szkoleń lub pozaszkolnego/pozaakademickiego kształcenia dorosłych lub doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów o charakterze edukacyjnym;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – ze względu na specyfikę pracy projektowej i współpracę z partnerami zagranicznymi;
 • umiejętność obsługi komputera szczególnie w zakresie pakietu MS Office w tym doświadczenie w redagowaniu tekstów do Internetu;
 • samodzielność, własna inicjatywa, umiejętność planowania czasu i pracy, chęć uczenia się, poznawania nowych narzędzi i metod pracy;
 • gotowość do odbywania wyjazdów służbowych;
 • mile widziane rekomendacje od dotychczasowych pracodawców.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie programów szkoleniowych;
 • prowadzenie programów z zakresu profesjonalizacji sektora kultury;
 • podnoszenie kompetencji osób zajmujących się działalnością kulturalną.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • zadanie: przygotuj plan pracy koordynatora projektu szkoleniowego. Przedstaw plan na schemacie. Ścieżka powinna zawierać wszystkie kluczowe elementy, tj.: harmonogram, rekrutacja uczestników szkolenia itp.

W przypadku pytań informacji udziela:

Joanna Majewska
nr tel: 536 436 444

Sposób i termin składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@nck.pl do dnia 17.07.2020 r. wpisując w temacie DSP_Specjalista.*
 • Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.