Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Data publikacji: 23.03.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Miejsce pracy: Warszawa

Fot. ijeab - pl.freepik.com

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowanie szczegółowego planu ewaluacji dla projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez NCK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”;
 • Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu.
 • Realizacja działań ewaluacyjnych, w tym:
  • przygotowywanie ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych,
  • skryptowanie,
  • kontrola jakości realizacji badań,
  • analiza wyników badania,
  • analiza danych zastanych,
  • procedowanie zadań zleconych na zewnątrz.
 • bieżąca analiza danych z ewaluacji i formułowanie rekomendacji dotyczących zmian w realizacji poszczególnych działań projektu;
 • opracowanie wkładów do sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu (w tym: analiza osiąganych wskaźników postępu rzeczowego) oraz raportów ewaluacyjnych;
 • prezentacja wyników badań;
 • przygotowywanie lub pozyskiwanie materiałów analitycznych w zakresie zbieżnym z obszarem wspieranym w projekcie, w tym analizy społeczno-ekonomiczne;
 • działania upowszechniające wyniki badań.

Wymogi kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane kierunki humanistyczne lub z zakresu nauk społecznych;
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji działań monitoringowych i ewaluacyjnych na potrzeby programów wsparcia ( w szczególności dot. szkoleń lub kultury);
 • znajomość metodologii badań ilościowych i jakościowych wykorzystywanych na potrzeby monitoringu i ewaluacji;
 • umiejętność wykorzystywania danych administracyjnych w badaniach społecznych;
 • samodzielność i zdolności analityczne;
 • znajomość programu Ms Excel;
 • umiejętność interpretacji wyników badań oraz komunikowania ich w różnych formatach i mediach;
 • samodzielność, dobra organizacja czasu pracy.

Mile widziane:

 • znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, orientacja w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych,
 • wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność współpracy zespołowej i międzyzespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat) na czas określony do 31.12.2022 r.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i pozapłacowy, w  tym m.in. nagroda roczna, karta przedpłacona na święta, dofinansowanie do wakacji, premie uznaniowe, paczka świąteczna;
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez NCK, a także w wybranych wydarzeniach partnerów;
 • prywatna opieka medyczna i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach;
 • dogodna lokalizacja przy stacji Metro Płocka.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV* poprzez formularz

Rekrutacja

najpóźniej do 14 maja 2021 r.

Wymagane załączniki: CV w języku polskim

Rekrutację przewidujemy w formule zdalnej.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.