Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 14.02.2019
7 minut

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika prasowego
 • doświadczenie w zakresie udzielania wywiadów i wypowiedzi dla mediów,
 • znajomość przepisów prawa prasowego.
Wymagania dodatkowe:
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz swoboda wypowiedzi,
 • umiejętność budowania długofalowych relacji z partnerami instytucjonalnymi,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • tworzenie strategii wizerunkowej Narodowego Centrum Kultury (określanie grup odbiorców, metod dotarcia, strategicznych partnerstw, komunikacji wewnętrznej),
 • stała współpraca z Dyrekcją i poszczególnymi Kierownikami Działów/Zespołów NCK przy wdrażaniu strategii,
 • aktywne kreowanie wizerunku NCK poprzez kontakty zewnętrzne, w tym:

– redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy,
– organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, briefingów i innych spotkań z  mediami,
– udzielanie wywiadów i wypowiedzi dla mediów, odpowiedzi na zapytania i ataki medialne oraz polemiki z przedstawicielami organizacji zewnętrznych w stosunku do NCK,
– bieżący monitoring mediów,
– współredagowanie serwisu internetowego NCK (www.nck.pl), w zakresie zawartości merytorycznej oraz treści, a także nadzór nad serwisami internetowymi prowadzonymi przez działy merytoryczne NCK,
– opracowanie tekstów zwartych i rozproszonych, a także tekstów do materiałów informacyjnych i promocyjnych NCK,

 • współpraca z partnerami NCK w zakresie komunikacji i współtworzenie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • List motywacyjny
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzinowym,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny monetarny i poza monetarny w tym m.in. prywatną opiekę medyczną i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@nck.pl do dnia 31.03.2019 r. wpisując w temacie nr referencyjny KDR.110.5.2019.

Przesłane dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (
Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – w tym kontaktu z Panią/Panem na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  - w przypadku danych podanych przez Pana w zakresie szerszym niż wymagane przez Kodeks Pracy;
  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z uwagi na fakt przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Art. 221 Kodeksu Pracy.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora zaangażowane w proces rekrutacji.

 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

 6. W przypadku określonym w pkt 3 lit. a powyżej, przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest wymogiem prawnym, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.