Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce | raport

Data publikacji: 07.05.2015
2 minuty

Ten raport ma rozpocząć dyskusję nad zmianą regulacji podatkowych oraz przeanalizować inne instrumenty, które równolegle mogłyby się przyczynić do zwiększenia produkcji kinematograficznej w Polsce

raport pisf
raport pisf

Światowa branża filmowa poszukuje najbardziej korzystnych finansowo miejsc do produkcji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kraje europejskie przyciągają zagraniczne filmy wysokobudżetowe za pomocą systemów zachęt i wsparcia dla zagranicznych producentów. W efekcie Unia Europejska stała się drugim pod względem wielkości rynkiem filmowym na świecie. W większości krajów UE istnieją już zachęty finansowe, które wspierają produkcję filmową. Między innymi Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy i Wielka Brytania pobudzają produkcję na podstawie:

  • systemu podatkowego,
  • mechanizmów pozapodatkowych.

W Polsce, choć produkcja filmowa cieszy się wsparciem finansowym udzielanym w trybie dotacji, przede wszystkim przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, nie ma żadnych zachęt finansowych wspomagających konkurencyjność na trudnym europejskim rynku.

Ten raport ma rozpocząć dyskusję nad zmianą regulacji podatkowych oraz przeanalizować inne instrumenty, które równolegle mogłyby się przyczynić do zwiększenia produkcji kinematograficznej w Polsce. Zawiera także propozycje zmian i ocenę skutków wprowadzenia w kraju nowych mechanizmów ułatwiających finansowanie produkcji audiowizualnej, opartych przede wszystkim na systemie podatkowym.

Założenia raportu zostały skonsultowane z osobami i instytucjami zainteresowanymi funkcjonowaniem zachęt podatkowych w produkcji kinematograficznej, a wiele uzyskanych danych zostało potwierdzonych przez najważniejsze podmioty branży filmowej.

Do pobrania:

Raport "Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce" (plik .pdf)