Statystyka kultury w Polsce i Europie - nowy raport (24.04)

Data publikacji: 24.04.2015
3 minuty

Oddajemy w Państwa ręce raport omawiający aktualne zagadnienia ze statystyki kultury w Polsce i Europie. Podejmujemy w nim tematy wydatków gospodarstw domowych na kulturę, przychodów z publikowania w serwisie YouTube, statystyki dziedzictwa kulturowego i inne. Prezentujemy też wskaźnik dostępności kultury. Miłej lektury!

Zegar statystyczny
Fot. rys. Anna Wieluńska Zegar statystyczny

Niniejsza publikacja została stworzona przez Zespół ds. Statystyki Kultury działający w Narodowym Centrum Kultury we współpracy z zewnętrznymi ekspertami. Składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy formułują rekomendacje dla statystki kultury w Polsce oraz przedstawiają istniejące źródła danych statystycznych. W drugiej omawiają wybrane zagadnienia, które w ich opinii są w chwili obecnej ważne – albo ze względu na aktualność problematyki, albo ich szczególne znaczenie dla statystyki publicznej.

Raport zawiera ekspertyzy dotyczące konkretnych zagadnień ze statystyki kultury.

  • Dominik Batorski w swoim tekście zastanawia się, czy wydatki na Internet powinny być klasyfikowane jako wydatki na łączność czy może jako wydatki na kulturę.
  • Dominika Węcławek z dziennikarską dociekliwością opisuje mechanizmy finansowania artystów przez portal YouTube.
  • Kamila Lewandowska prezentuje zagraniczne trendy dotyczące ujmowania sponsoringu kultury w statystykach oraz formułuje odważne rekomendacje dla polskiej statystyki.
  • Anna Góral  analizuje stan statystyki dziedzictwa kulturowego - materialnego i niematerialnego.

Autorzy raportu wiele miejsce poświęcają też dostępności kultury. Wartości geograficznego wskaźnika dostępności kultury dla wszystkich województw oraz powiatów (wraz z miastami na prawach powiatu) dostępne są w pliku Excel.

W drugiej części raportu znajdziemy zestawienie źródeł danych polskich i zagranicznych przygotowane przez Natalię Nowińską. Aleksandra Wiśniewska opisuje jak wykorzystywane są dane statystyczne w zagranicznych artykułach naukowych. Raport zamyka tekst Piotra Łukasiewicza - badacza jakościowego z ogromny dorobkiem, a równocześnie byłego wiceministra kultury. Jest to głos rozsądku, który przypomina, że sama statystyka nie wystarczy.

Miłej lektury!