Program dotacyjny

Data publikacji:
4 minuty

Program grantowy „Obserwatorium Kultury” był realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w latach 2009-2011. Głównymi celami programu były badania sektora kultury, a także popularyzacja wyników badań i aktualnego stanu wiedzy na temat uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury, a także uwarunkowań funkcjonowania sektora kultury.

W ramach Obserwatorium Kultury w latach 2009-2011 można było uzyskać dofinansowanie m.in. na realizację:

  • Projektów badawczych z zakresu uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury (w tym zwłaszcza przemysłów kultury) oraz statystyki kultury;
  • Projektów diagnostycznych i ewaluacyjnych dotyczących podmiotów działających w sektorze kultury, odnoszących się do działalności kulturalnej prowadzonej przez te podmioty;
  • Budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych, elektronicznych systemów informacji w obszarze kultury;
  • Działań służących popularyzacji wyników badań i analiz, a także aktualnego stanu wiedzy z zakresu ekonomiki kultury uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury (w tym zwłaszcza przemysłów kultury) oraz statystyki kultury poprzez konferencje i sympozja naukowe oraz wydawnictwa naukowe i inne wydawnictwa recenzowane (także pokongresowe, pokonferencyjne, itp.);
  • Warsztatów, kursów, szkoleń i staży, pomocy dydaktycznych dla osób zawodowo zajmujących się organizacją życia kulturalnego z zakresu wdrażania nowoczesnych metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania kulturą;

Raporty zamieszczone na tej stronie prezentowane są w formie, w jakiej dostarczyli je Autorzy, rozliczając się z realizacji projektów w ramach Programu Dotacyjnego prowadzonego przez Obserwatorium Kultury.

Od listopada 2011 roku program grantowy „Obserwatorium Kultury” jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kontakt: Przemysław Zieliński, tel. 22 42 10 165, pzielinski@mkidn.gov.pl