Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego | Konferencja

Data publikacji: 21.04.2015
Autor: Marlena Modzelewska
2 minuty

Dnia 24.04.2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego". Przedmiot dyskusji stanowi ważną część jawności administrowania, określany jest jako fundament otwartego rządzenia, a tym samym wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

okładka1
okładka1

Pojęcie "prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej" dopiero od niedawna znajduje się w polskim porządku prawnym. Z raportu opracowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, „Jawność, Transparentność, Partycypacja - czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej” [Tarnów 2014] wynikają niepokojące wnioski. Przedstawiciele administracji publicznej nie dysponują niestety dostateczną wiedzą w omawianej kwestii.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza zatem do udziału w konferencji naukowej "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego".

 

W czasie konferencji zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

  • zasady i tryb realizacji prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej,
  • zasady ograniczenia tego prawa,
  • specyficzne zasady ponownego wykorzystania zasobów bibliotek, muzeów, archiwów,
  • praktyki z zakresu tworzenia usług opierających się na danych publicznych.

Organizatorzy:
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Stowarzyszenie "Miasta w Internecie",
- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Raport „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej”. 

Więcej o konferencji TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Kiedy: godz. 9:30 dnia 24.04.2015 r. 

Gdzie: Auditoium Maximum (Warszawa,  ul. Wójcickiego  1/3, budynek 21, Aula Schumana). 

WARSZTATY

Zapisy: do 22.04.2015 r.