Pełny opis wskaźników

Data publikacji:
1 minuta

Podstrona prezentuje - zebrane w jednym miejscu - podstawowe, istotne, sprawdzone informacje oraz wskazuje sposoby rozumienia i używania danych widocznych na mapach, w tabelach lub na wykresach, a także proponuje ich interpretacje.

Wiele tych informacji można znaleźć na osobnych podstronach tego wortalu,  tam jednak pełnią one rolę w miarę samodzielnych zasobów wiedzy (np. jak w zakładce słowniki terminów czy biblioteka OŻK), zaś tu zostały zebrane  razem po to by objaśniać sens konkretnych wskaźników:  liczb lub odsetków, (dla zainteresowanych: por. też uwagi Huberta Blalocka o wskaźnikach) .