Otwartość w Instytucjach Kultury | Raport

Data publikacji: 17.07.2015
Autor: Łukasz Bańburski
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Czy polskie instytucje kultury są otwarte? Czym właściwie jest otwartość? Jakie są jej skutki dla instytucji, a jakie dla ich odbiorców? Centrum Cyfrowe opublikowało właśnie swoje badania na ten temat.

Zespół z Centrum Cyfrowego przeprowadził badania na grupie 731 polskich instytucji, przedstawicielach GLAM-u (skrót od galleries, libraries, archives, museums) i opublikował na ich podstawie raport o otwartości tego typu instytucji w naszym kraju. Następnie opisał ich najnowszą historię, zmagania z nową koncepcją działania. Zakończenie raportu poświęcono poświęcono otwartości w innych krajach, tworząc prawdziwie międzynarodowy kontekst.

Na badanie złożyły się dwa komponenty: część ilościowa, realizowana w międzynarodowym zespole, oraz jakościowa, zaprojektowana i przeprowadzona przez polski zespół badawczy. Pierwsza część stanowiła element międzynarodowego projektu badawczego Open GLAM Benchmark Survey. W części jakościowej przeprowadzono wywiad grupowy z trenerami zajmującymi się tematyką otwartości oraz wywiady indywidualne wśród pracowników. Autorom udało się tym samym w ciekawy sposób połączyć teorię z jej praktycznym wykorzystaniem w Polsce, a także za granicą.

Jest to kompleksowe wydawnictwo - zawiera treści nieoczywiste w tego typu publikacjach. Obok zmagań szeregowych pracowników polskich instytucji z digitalizacją przedstawia np. modele łączenia kompetencji, język mówienia o otwartości, jej ludzki wymiar. Raport wskazuje na początki idei otwartości, wymienia, jakie warunki musi spełniać instytucja, żeby można ją było nazwać otwartą, jakie praktyki w tej materii można zaobserwować na świecie, odpowiada na pytania dotyczące skutków otwartości dla jednostek oraz społeczeństwa.

W raporcie poruszono też zagadnienia, z którymi nadal mamy problemy, takie jak Creative Commons, Kompetencje Strategiczne, Outsourcing.

Raport dostępny jest TUTAJ.