Obserwatorium Kultury 2010

Data publikacji:
3 minuty

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2010:

1

Projekty badawcze:

Lp
Realizator projektu
Tytuł
1.
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
2.
Fundacja Kultury
3.
Fundacja "Wiedza Lokalna"
4.
Fundacja Obserwatorium
5.
"Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura-Edukacja-Języki
6.
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
7.
Spotkania Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury
8.
Małopolski Instytut Kultury
9.
Fundacja Kultury Polskiej
10.
Samorządowa instytucja kultury SZCZECIN2016
2

Konferencje

Lp
Realizator projektu
Tytuł
11.
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu
12.
Fundacja Hereditas
13.
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
14.
Fundacja Shalom
3

Publikacje

Lp
Realizator projektu
Tytuł
15.
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
16.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
17.
Fundacja Korporacja Ha! Art.
18.
Fundacja Sztuki Współczesnej "IN SITU"