Obserwatorium Kultury 2009

Data publikacji:
6 minut

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2009:

1

Projekty badawcze i inne

Lp
Realizator projektu
Tytuł
 
1.
Fundacja Akademia Humanistyczna
2.
Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku w Lublinie
3.
SPOTKANIA Stowarzyszenie dla Edukacji i  Kultury
4.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w  Warszawie
5.
Stowarzyszenie Inicjatywa
6.
Wodzisławskie Centrum Kultury w  Wodzisławiu Śląskim
7.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w  Warszawie
8.
Fundacja Hereditas
9.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
10.
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
11.
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
12.
Fundacja Hereditas
13.
Fundacja Kultury
14.
Regionalne Centrum Wolontariatu w  Gdańsku
15.
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych
2

Konferencje, warsztaty, i inne

Lp
Realizator projektu
 
Tytuł
1.
Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan
2.
Fundacja Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
3.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
4.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Grotowski: źródła, konteksty, interpretacje
5.
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
6.
Polskie Towarzystwo Socjologiczne w  Warszawie
7.
Galeria im. Śledzińskich w Białymstoku
8.
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
9.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w  Białymstoku
10.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
11.
Fundacja Modern Art. Means Modern Artist Language „MAMMAL”
Forum galerii, miejsc i osób sprzyjających sztuce. Miejsce idei – idea miejsca oraz wydanie „Leksykonu galerii, miejsce i osób sprzyjających sztuce. Żywa Galeria. Miejsce idei – idea miejsca”
12.
Stowarzyszenie KULTURA MIEJSKA
13.
Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom
14.
Fundacja ARCHEpelag w Sopocie
15.
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
16.
Fundacja PERFORMA
17.
Fundacja Shalom w Warszawie
18.
Łódź Art. Center
19.
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w  Elblągu
20.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie
21.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
22.
Stowarzyszenie „Katedra Kultury”
23.
Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY w  Warszawie
24.
Stowarzyszenie Twórców „Contur” w Łodzi
25.
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Promocja polszczyzny
26.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku
Laboratorium Książki
3

Publikacje

Lp
Realizator projektu
 
Tytuł
1.
Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
2.
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
3.
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” w Bielsku - Białej