Nagroda Międzykulturowa 2015 - konkurs| Austriackie Ministerstwo Europy, Intgracji i Spraw Międzynarodowych

Data publikacji: 24.04.2015
Autor: Marlena Modzelewska
1 minuta

Po raz kolejny Austriackie Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych ogłasza konkurs o Nagrodę Międzykulturową 2015. Uhonorowane zostaną najbardziej innowacyjne projekty dotyczące dialogu międzykulturowego.

Wiedeń
Fot. Krister, Flicr, CC BY-NC-SA 2.0 Wiedeń

Warunki konkursu:

  • Projekty powinny dotyczyć przede wszystkim spraw edukacji, młodzieży, kobiet, mediów i migracji.
  • Do konkursu można zgłaszać zarówno przedsięwzięcia, które są w trakcie realizacji, jak i te, które zostały już ukończone.
  • W konkursie mogą startować projekty organizacji pożytku publicznego (NGO, stowarzyszenia, fundacje, instytucje edukacyjne lub religijne), instytucji prywatnych oraz pojedynczych osób prywatnych. Udział w konkursie nie jest przewidziany dla organizacji rządowych, naukowych, naukowo-badawczych oraz międzynarodowych.
  • Przewidziano możliwość zgłoszenia projektów aż w 5 kategoriach: Innowacja, Media, Zrównoważony rozwój, Wydarzenia, Konkurs na nagrodę międzykulturową.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2015 roku

Wysokość nagrody: 5.000 - 10.000 €

Więcej na temat konkursu, zgłoszenia konkursowe można znaleźć TUTAJ.

Informacje na temat konkursu w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.