III KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO | 4-6 września 2015 | Lwów

Data publikacji: 07.07.2015
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego jest kontynuacją idei dwóch poprzednich edycji Kongresów z lata 2011 i 2013 odbywających się w Lublinie.

Kongres stanowi otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Biorą w nim udział doświadczeni praktycy kultury, menadżerowie, samorządowcy i urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotykają się z filozofami i badaczami kultury z Europy Wschodniej i Unii Europejskiej.

III KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO | 4-6 września 2015 | Lwów
logo

III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, MISJA KULTURY WOBEC KRYZYSÓW, odbędzie się w dniach 4-6 września 2015 roku na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, na Ukrainie.

Przygotowane obrady i warsztaty odwołują się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma  sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Kongres ma strukturę modułową, składająca się z paneli teoretycznych i warsztatów praktycznych. Dyskusje i panele teoretyczne koncentrują się wokół tematu kryzysu, działania praktyczne mogą dotyczyć każdego aspektu związanego z animacją, zarządzaniem i kreacją kultury i sztuki.

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza TUTAJ.

Dlaczego Kongres odbywa się na Ukrainie, we Lwowie?

Ukraina obecnie jest swoistym żywym laboratorium transformacji w trakcie metamorfozy systemu politycznego, administracyjnego i społeczno-kulturowego. Laboratorium w którym poprzez poszukiwanie i korzystanie z doświadczeń transformacji innych dokonuje się na naszych oczach wielka zmiana ustrojowa i obywatelska która może stać się przykładem dla innych krajów PW.

 

Tematyka kongresu:

Kryzys wartości europejskich.

Panel szukać będzie odpowiedzi na pytanie o kondycję współczesnych wartości europejskich, humanistycznych. Czy Europa wciąż jest wspólnotą kulturową, czy wartości obowiązujące wewnątrz Unii Europejskiej są tożsame z wartościami funkcjonującymi w krajach Partnerstwa Wschodniego? Czy działalność kulturalna może powstrzymać wartości humanistyczne przed powolnym upadkiem?

Strach w kulturze/Kultura strachu
Uczucie zagrożenia, niepewności są wspólne dla wszystkich kręgów kulturowych. We współczesnym, niespokojnym obecnie świecie lęki narastają - boimy się destabilizacji, kryzysu ekonomicznego, zagrożenia konfliktem a także kryzysu idei i kreatywności. Jak kultura może radzić sobie z rosnącym wśród społeczeństw poczuciem strachu?

Sztuka jako prowokator zmian.

Współczesna kultura coraz silniej odchodzi od wartości estetycznych w kierunku dyskursu społecznego i politycznego. Kultura krytyczna, sztuka współczesna stały się swoistym poligonem, miejscem eksperymentów, testowania granic tego co dopuszczalne w rzeczywistości, tym samym generując i wyprzedzając przemiany zachodzące w społeczeństwach.

Polityki kulturalne i ekonomia kultury.

Kultura, nawet ta stawiająca na niezależność, istnieje w realiach prawnych i ekonomicznych. Te zewnętrzne uwarunkowania wpływają na procesy zachodzące wewnątrz kultury ale również kultura wpływa na kształtowanie się realiów politycznych, wpływa na rozwój gospodarczy.

Kultura i komunikacja.

Era informacji wniosła do kultury wiele nowych form i wyzwań. Wywołała również falę pytań.Przede wszystkim: czy kultura może mieć wpływ na masową świadomość? I jak możemy popularyzować kulturę? Czy jest to realne w Ukrainie, gdzie media oddalają się od intelektualnych form kultury.  Jak kultura wpływa na współczesny przekaz informacji? W jaki sposób możemy wykorzystać potencjał kultury w tworzeniu nowoczesnej agendy medialnej? Czy jest możliwa równowaga między kulturą i mediami? I jaką poniosą odpowiedzialność ludzie kultury w tworzeniu takiego procesu? 

Kongresowi towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny, festiwal Tydzień Sztuki Aktualnej, Festiwal Partnerstwa oraz nowoczesne targi kultury, showcase i inne.

Szczegółowe informacje na temat kongresu można znaleźć TUTAJ.

Warto również zapoznać się z krótkim filmem z poprzednim edycji kongresu dostępnym TUTAJ.