CYFROWE WYZWANIA. Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka | konferencja

Data publikacji: 13.04.2015
Autor: Marlena Modzelewska
2 minuty

22 kwietnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą: „CYFROWE WYZWANIA. Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka”.

paluch
paluch

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Rozwój społeczeństwa cyfrowego w Polsce niesie ze sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród Polaków. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań, doświadczenia praktyków, jak również dyskusje dotyczące właściwej strategii działania w omawianym obszarze. Temat zostanie przedstawiony z wielu perspektyw. Treści wykładów będą powiązane z kompetencjami cyfrowymi, medialnymi, informacyjnymi, informatycznymi i komunikacyjnymi. Tegoroczne wystąpienia skupią się przede wszystkim na sposobach wykorzystania wiedzy badawczej i doświadczeń pozyskanych w projektach w kształtowaniu działań edukacyjnych.

O tym, jak pilne jest omówienie powyższych kwestii, świadczy przede wszystkim Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, a szczególnie dane dotyczące nabywania i rozwoju e-kompetencji. Niezbędna jest zatem analiza efektywnych sposobów kształtowania umiejętności korzystania z nowych mediów.

Udział w niej jest całkowicie bezpłatny - formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 14 kwietnia 2015 roku.

Więcej informacji można znaleźć pod niniejszym linkiem: http://centrumcyfrowe.pl/cyfrowe-wyzwania-2015-zapraszamy-na-konferencje/