Culture in Sustainable Futures: Theories, Policies, Practices | Konferencja | 6-8.05.2015

Data publikacji: 20.04.2015
Autor: Marlena Modzelewska
2 minuty

Czy kultura stanowi czwarty filar równowagi wśród kwestii natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej? W jaki sposób kultura wpływa na poczucie zadowolenia z życia wśród ludzi? Jak wyglądałaby nasza przyszłość, gdyby różnorodne wymiary kultury znajdowały się w stanie równowagi, włączając w to odmienne światopoglądy i wartości oraz formy kulturalnej ekspresji?

HELSINKI
HELSINKI

Próba odpowiedzi na powyższe pytania odbędzie się w czasie międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii: "Culture in Sustainable Futures: Theories, Policies, Practices" („Kultura w  Zrównoważonej Przyszłości: Teoria, Polityka, Praktyka”). Wydarzenie zaplanowano na 6-8.05.2015 r.

Kwestie, które zostaną omówione w czasie konferencji:

- Działalność Europejskiej sieci naukowo-badawczej COST w ramach Action Invesigating Cultural Sustainability
Zagadnienia podjęte na konferencji będą dotyczyły również ustalenia kierunków dla innych przyszłych badań i inicjatyw, zamiast zamykać się na jednej międzynarodowej sieci.

- Dyskusja na temat różnorodnych ról i znaczeń kultury w zrównoważonym rozwoju
Reprezentanci różnych sektorów i dyscyplin będą odkrywać, jak kultura może wpływać na zrównoważony rozwój i vice versa. Nowe pomysły, jakie tu powstaną, ukierunkują drogę praktykom oraz studiom kulturowym w celu osiągnięcia zrównoważonej przyszłości.

- Teorie, konceptualne podejścia, praktyki i metodologie analizujące rolę kultury w zrównoważonym rozwoju.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.