Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability

Data publikacji: 27.01.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability

Autor: redakcja: Joost Dessein, Katriina Soini, Graham Fairclough, Lummina Horlings

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie:

Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating  Cultural Sustainability
galeria

Opis: Duży zespół ekspertów z kilkunastu krajów europejskich, pracujący pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu w Jyvaskyla, przygotował raport podsumowujący pracę nad problemem relacji kultury i zrównoważonego rozwoju. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy kultura jest czwartym filarem zrównoważonego rozwoju, obok trzech dotychczas postrzeganych jako główne (ekologii, ekonomii i spraw społecznych), przygotowano 3 warianty odpowiedzi w oparciu o szerzej wyjaśnione koncepcje pojmowania roli kultury we współczesnym świecie: kultura w zrównoważonym rozwoju, kultura dla zrównoważonego rozwoju, kultura jako zrównoważony rozwój.

Zasięg: Europa

Język: angielski

Słowa kluczowe: kultura, rozwój, zrównoważony rozwój, eksperci