Creating, innovating, disrupting through A&B organisations | Raport

Data publikacji: 20.04.2015
Autor: Marlena Modzelewska
3 minuty

W ramach unijnego projektu Connecting Arts&Business powstał raport na temat kreatywności i innowacji, jakie wprowadzają organizacje łączące biznes ze sztuką (Arts&Businness).

 

c
c

Główne cele projektu to:

  • zidentyfikowanie innowacyjnych i odnoszących sukces europejskich inicjatyw A&B
  • wskazanie wartości dodanej wynikającej z inicjatyw, które ułatwiają uzyskanie wzajemnych korzyści w sektorze biznesu i kultury;
  • zwiększanie świadomości wśród ludzi na temat profitów wynikających z takiej współpracy;
  • propagowanie inicjatyw dotyczących innowacyjnych rozwiązań i stojących przed nimi wyzwań.

W ramach projektu opracowano typologię i inwentarz tych inicjatyw. Badania stanowią swoiste wprowadzenie do opisu organizacji A&B w Europie. Raport opisuje także sposoby definiowania, rozumienia i dostępności koncepcji  A&B w Europie. Dzięki temu wyłania się podstawowa typologia inicjatyw A&B - począwszy od bardziej tradycyjnych form (zbiorowy patronat, sponsorowanie), a skończywszy na aktualnych trendach (innowacyjne akcje, wykraczające poza granice sektorów, artystyczne interwencje).

Raport pokazuje jak te dwa, wydawać by się mogło, odrębne światy sztuki i biznesu mogą razem współpracować w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści. Służą temu działania takie jak: wymiana wiedzy, umiejętności, zasobów, wspólne tworzenie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań. Dzięki takiemu podejściu pojawiła się propozycja powstania pojęcia ekosystemu A&B. Inicjatywy A&B stają się wówczas mechanizmami stosowanymi przez organizacje A&B do budowania i podtrzymywania takich ekosystemów. Metodologia, którą zastosowano w omawianym raporcie, została oparta na rozesłaniu ankiet do 103 organizacji w 13 krajach Unii Europejskiej.

Wśród państw, które wzięto pod uwagę przy rozsyłaniu ankiet, znalazła się również Polska. Autorzy raportu uwzględnili działania Fundacji EGER  oraz Narodowego Centrum Kultury. EGER Fundacja została doceniona ze względu na innowacyjny crowdfundingowy serwis „Wspieram kulturę”. Projekt ma na celu społecznościowe finansowanie inicjatyw kulturalnych, dzięki czemu najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły mają szansę na realizację. Z kolei NCK zostało uwzględnione ze względu na takie inicjatywy jak organizacja konferencji na temat partnerstw kreatywnych.

Raport do pobrania TUTAJ.