Badania w praktyce kulturalnej | warsztat Kadra Kultury | 10.07.2015

Data publikacji: 09.06.2015
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Jak zaprojektować ewaluację projektu? Jak planować działania kulturalne w oparciu o badania kultury? Tego dowiesz się na tym szkoleniu!

Badania w praktyce kulturalnej | warsztat Kadra Kultury | 10.07.2015
Fot. Joanna Sowula warsztat

Dla kogo jest ten warsztat?:

Wszyscy zainteresowani badaniami w kulturze, zwłaszcza osoby, które chciałyby wykorzystywać badania, ale nie posiadające wiedzy specjalistycznej w tej tematyce.

Czego się nauczysz?:

Podczas warsztatu nauczysz się jak samodzielne zaprojektować proste badania ewaluacyjne, gdzie znaleźć raporty badawcze użyteczne przy planowaniu własnych działań kulturalnych oraz jak je interpretować ich wyniki.

Metody i narzędzia:

Na warsztat składają się trzy bloki:

  1. wprowadzenie do tematyki w formie wykładu,
  2. samodzielna praca w małych grupach, której celem będzie zaprojektowanie prostych badań ewaluacyjnych,
  3. wspólna interpretacja wyników niedawno opublikowanych raportów badawczych.

O warsztacie:

Badania mogą być użyteczną pomocą w prowadzeniu działalności kulturalnej, jeżeli zna się ich zalety oraz ograniczenia. Celem warsztatu jest pokazanie, jak osoba, która nie realizowała nigdy samodzielnie badań, może je wykorzystać w pracy. Dużo uwagi poświęcimy też interpretowaniu wyników badań, czyli umiejętności wyciągania z nich wniosków użytecznych w konkretnych realiach w jakich działamy.

Termin: 10 lipca 2015, godz. 10.00 - 16.00

Prowadzący: Tomasz Kukołowicz

REKRUTACJA

Kryteria naboru: wypełniony FORMULARZ REJESTRACYJNY naboru można wypełniać w dniach 8-19 czerwca 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury, zatem dzielimy się kosztem po połowie. Narodowe Centrum Kultury pokrywa koszt warsztatu w ok. 50%, wobec tego uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto (81,50 zł netto). 

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

W cenę warsztatów wliczone są:

  • udział w zajęciach,
  • wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Kontakt: Anna Ciecierska, aciecierska@nck.pl, 22 2 100 182