Badania w praktyce kulturalnej | podsumowanie warsztatu i materiały szkoleniowe

Data publikacji: 15.07.2015
Autor: Marlena Modzelewska
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

10 lipca 2015 r. w siedzibie Narodowego Centrum Kultury odbyły się warsztaty Badania w praktyce kulturalnej. Warsztaty poprowadzili związani z Obserwatorium Kultury: Tomasz Kukołowicz oraz Natalia Nowińska.

Badania w praktyce kulturalnej | podsumowanie warsztatu i materiały szkoleniowe
szkolenie badania

O tym, że przeprowadzanie badań jest istotne i konieczne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dobrze przeprowadzona ewaluacja i analiza wyników badań otwiera oczy na wiele spraw. Pozwala na ukierunkowanie instytucji w pożądanym kierunku oraz na uniknięcie potencjalnych zagrożeń.

Zapotrzebowanie na szkolenia w tej tematyce jest ogromne - świadczy o tym duża ilość zgłoszeń, jaka wpłynęła na to szkolenie.   Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli poprowadzić takich warsztatów znacznie więcej!

Celem warsztatów było przede wszystkim:

  • pokazanie w jasny sposób, jak samodzielnie zaprojektować proste badania ewaluacyjne,
  • gdzie znaleźć raporty badawcze użyteczne przy planowaniu własnych działań kulturalnych
  • jak interpretować wyniki badań.

Warsztaty składały się z trzech bloków tematycznych:

  1. W pierwszej kolejności prowadzący zapoznali uczestników z tematyką szkolenia, wyjaśniając czym są badania ilościowe i badania jakościowe. Okazuje się, że tajemniczo brzmiąca metoda kuli śnieżnej czy shadowing grupy może okazać się bardzo przydatnym narzędziem w przypadku badania specyficznej grupy społecznej. Z kolei odpowiednio przeprowadzone badania ilościowe pozwalają na wysnucie wniosków, które przekładają się na większą populację.
  2. Następnie uczestnicy podzieli się na grupy, w których zaprojektowano badania ewaluacyjne. Zadanie miało na celu wskazać, jak ważne i przydatne są badania ewaluacyjne. Wielu uczestników uświadomiło sobie, jakie zmiany można wprowadzić w działaniu instytucji, w której pracują, a co najważniejsze, jak mogliby to zrobić! Przykładowo jedna z grup wpadła na pomysł, w jaki sposób zachęcić większą liczbę osób do uczestnictwa w festiwalu jazzowym, który zaczął znacząco tracić na popularności. Ze względu na specyfikę publiczności festiwalu, jako najlepszą metodę wybrano tzw. metodę kuli śnieżnej, która pozwala dotrzeć do trudno dostępnych osób. W celu dokładnego zbadania problemu postanowiono przeprowadzić wywiady pogłębione, dzięki którym łatwiej w bezpośredniej rozmowie uzyskać szczegółowe informacje.
    Kolejne zadanie polegało na ułożeniu ankiety, której celem było poznanie przyczyn zmniejszenia zainteresowania uczestnictwa w zajęciach dyskusyjnego klubu filmowego. Prowadzący ukierunkowali uczestników, w jaki sposób układać pytania w kwestionariuszu, tak aby uzyskać dzięki niemu pożądane informacje. Wskazali na sens zadawania pytań otwartych i zamkniętych oraz w jaki sposób układać kafeterię odpowiedzi.
  3. Następny i ostatni blok tematyczny warsztatu dotyczył interpretacji wyników badań, takich jak: stan czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce czy poziom zadowolenia z życia wśród pracowników sektorów kreatywnych. Okazuje się, że jeśli posiadamy wiedzę, jak odczytywać raporty badawcze, mogą one stanowić dla nas cenne źródło wiedzy.

Spostrzeżenia uczestników były niezwykle inspirujące również dla nas za co serdecznie dziękujemy.

Z ofertą innych naszych szkoleń można zapoznać się TUTAJ.

Wszystkich, którzy są zainteresowani badaniami w kulturze, odsyłamy do książek wymienionych w załączniku.